A-kit – platební terminál

Modifikace

Ukázky instalací