B-kit – platební kiosek

Modifikace

Ukázky instalací