Gig – kiosek lepený na sklo

Modifikace

Ukázky instalací