SiteRemote – vzdálená správa k SiteKiosk SW

 

SiteRemote je serverová aplikace, která umožňuje monitorovat a spravovat internetové terminály a PC stanice pracující se softwarem SiteKiosk z jednoho místa (vzdálená správa). Aplikace SiteRemote je založena na Microsoft .NET Framework. SiteRemote pracuje na Windows 2003 Server společně s Microsoft SQL databází.
Klient využívá SiteRemote formou ASP služby, platí mesíčně/ročně poplatek za toto užívání a přistupuje k servisu přes webový prohlížeč.

SiteRemote nabízí mnoho možností vzdáleného dohledu a správy počítačů.

 

 

SiteRemote poskytuje stálé spojení mezi SiteKiosk terminálem a SiteRemote serverem a to dokonce i v případě, že se terminál nalézá za firewallem. Terminál naváže spojení se serverem a v pravidelných intervalech porovnává stav terminálu s daty, která jsou uložena na serveru. Pokud data nesouhlasí, terminál informuje server o svém aktuálním stavu a přijímá nové úkoly od serveru.

SiteRemote může monitorovat i terminály které nemají pevné připojení (dial-up) nebo mají dynamickou IP adresu.

Pro zabezpečení rychlé reakce na poruchu a garantování nejvyššího možného stupně funkčnosti terminálů, SiteRemote monitoruje pracovní stanici a automaticky administrátora informuje o problémech, nezávisle na tom kde se nachází. SiteRemote je vybaven systémem automatického varování, který posílá oznámení o události, nebo o chybě e-mailem či prostřednictvím SMS.

Bezpečná komunikace mezi klientem a serverem je zajištěna pomocí šifrovaného protokolu, který je podobný HTTP (TCP/port:8086). Komunikace je zabezpečena kombinací šifrování RSA a AES. Ty se užívají k vzájemné výměně klíčů nezbytných pro symetrické kódování. Následně je ověřována identita uživatelského počítače a serveru.

Správa a aktualizace, přenášení souborů nebo restartování počítačů zabere obvykle minimum času. V případě že se jedná o stovky stanic rozmístěných na mnoha vzdálených místech, by však tyto činnosti zabraly hodiny, možná i dny, pokud by byly prováděny ručně na každém terminálu zvlášť. Manažer úkolů v SiteRemote umožňuje definovat a provádět nejrůznější aktualizace a úkoly vzdáleně, během několika minut. Uživatel může definovat úkoly a přiřazovat je k jednotlivým stanicím, skupinám stanic nebo dokonce všem stanicím. Při používání SiteRemote lze také určit datum a hodinu kdy se jednotlivé úkoly provedou.

Při konfiguraci adresy a časové zóny SiteRemote lze nastavit jazyk pro každého uživatele zvlášť. Například člen týmu z New Yorku může používat SiteRemote v angličtině zatímco kolega z Amstrdamu se může přihlašovat na tentýž SiteRemote v holandštině. SiteRemote podporuje: angličtinu, němčinu, češtinu, slovenštinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, ruštinu a holandštinu.

Kalkulace ceny
Katalogový list

Náhledy obrazovek